THE AUTONOMOUS GRAND PRIORY OF SCOTLAND

SCOTTISH KNIGHTS TEMPLAR

Raison d’être in het Nederlands/Vlaams

  1. The Autonomous Grand Priory of Scotland, en haar Schotse Tempelridders streven naar het promoten van de geschiedenis van Schotland en het behoud van haar cultuur, tradities en erfgoed.
     

  2. Onze Tempelridders streven naar het zoeken van de waarheid door studie en ontwikkeling van het Tempelierschap.
     

  3. We engageren ons om ridderlijke christelijke idealen na te streven en om liefdadigheidsprojecten te ondersteunen.
     

  4. Onze leden verkiezen enthousiast om voor internationale Tempelridders en pelgrims, op bezoek in Schotland, op te treden als gastheer en verkenner.

"Fit For Purpose"

De bestaansreden, de opdrachtsverklaring, noem het zoals U wenst, dit blijft steeds één van de meest belangrijke verklaringen een organisatie ooit dient op te stellen. In haar bestaansreden maakt een organisatie namelijk duidelijk wat het wenst na te streven, maar betekent het wel datgene je wenst te zeggen, of is het wel duidelijk genoeg ? Ondanks alles is en blijft het de reden van je bestaan. The Autonomous Grand Priory of Scotland heeft lang en hard nagedacht over dit onderwerp. Aan de hand van kritisch zelfonderzoek hebben we heel voorzichtig de redenen onder de loep genomen die aan de grondslag lagen voor het opstarten van een Orde zoals de onze. De voornaamste besluiten van deze beraadslagingen werden dan ook opgenomen in de vier punten van onze bestaansreden, nochtans zijn deze niet-exhaustief van aard.

De Schotse natie is terecht fier op haar geschiedenis, cultuur en tradities. Het is daarom een volkomen normale en nobele houding voor Schotse Tempelridders om deze idealen te ondersteunen, net zoals we dit toewensen aan alle Tempelridders van eender welke natie.

Onze Tempelridders nemen actief deel in historisch onderzoek en we zijn steeds bereid deze bevindingen met gelijkgezinde Tempelridders te delen.

Wij, zoals alle Tempelridders, zetten ons in voor ridderlijke christelijke idealen, maar dit met respect voor andere overtuigingen en standpunten die zelfs sterk verschillend van de onze kunnen zijn. Wij ondersteunen tevens liefdadigheidsprojecten, maar het is niet de bedoeling dat liefdadigheid de hoofdopdracht van de Orde wordt.

Ons verlangen om als gastheer en verkenner op te treden ten voordele van internationale Tempelridders op bezoek in Schotland staat centraal in onze bestaansreden.

Hoe we ons doel zullen bereiken zal volledig duidelijk worden in de komende maanden.

 

All materials and photographs are the property of other owners and
© The Autonomous Grand Priory of Scotland - 2006-2014